W ubiegłym tygodniu został powołany Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Celem komitetu jest podjęcie działań zmierzających do zakupu sztandaru dla  Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie oraz przeprowadzenia uroczystości wręczenia sztandaru zgodnie z ceremoniałem pożarniczym.

W składzie Komitetu Honorowego znaleźli się samorządowcy, Komendant Główny PSP, Wielkopolski Komendant PSP, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz przedstawiciele innych służb, instytucji i firm.

W uznaniu za zaangażowanie w ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, środowiska oraz mienia, zaszczytną, ofiarną i wierną służbę, a także za troskę o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu pleszewskiego z inicjatywy własnej, wyrażają wolę podjęcia działań na rzecz ufundowania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie sztandaru, który będzie symbolem honoru i oddania służbie, a także wyrazem szacunku i wdzięczności społeczeństwa za odwagę i poświęcenie Strażaków – napisano w akcie powołania Komitetu.

Foto. KP PSP Pleszew 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl