1 czerwca 2021 r. Zastępca Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Krzysztof Hejduk wziął udział w Puławach w Obchodach Dnia Strażaka województwa lubelskiego połączonych z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Puławach.

W uroczystości udział wzięli również: Posłowie na Sejm RP: Sylwester Tułajew, Krzysztof Szulowski; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Artur Soboń; Wojewoda Lubelski, Lech Sprawka; Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, nadbryg. Grzegorz Alinowski.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w intencji strażaków, której przewodniczył Kapelan Wojewódzki strażaków ks. Mirosław Ładniak.

Następnie, na Placu Chopina w Puławach, odbył się uroczysty apel, który rozpoczęto złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Głównego PSP, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

W dalszej kolejności przeprowadzono ceremonię nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, w trakcie której: wbito gwoździe pamiątkowe w drzewce sztandaru, złożono wpisy w księdze pamiątkowej, kapelani poświęcili sztandar, odczytano akt nadania sztandaru i nastąpiło jego wręczenie. Następnie dokonano aktu dekoracji sztandaru Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa oraz jego prezentacji przed frontem pododdziałów.

Podczas apelu wręczono odznaczenia państwowe i resortowe: Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, Odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” oraz  Medale „Za zasługi dla pożarnictwa”. Funkcjonariuszom PSP wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe, w tym na pierwszy stopień oficerski – młodszego kapitana. Aktu uroczystej promocji oficerskiej dokonał Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk.

W trakcie tegorocznej uroczystości, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków oraz ofiar pandemii Covid-19.

Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP
Zdjęcia: KW PSP w Lublinie

o autorze

Redakcja/Łukasz