Dzisiaj w Lubartowie odbył się uroczysty apel, podczas którego Komenda Powiatowa PSP otrzymała sztandar i odbyło się uroczyste otwarcie nowej strażnicy.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP. Następnie miało miejsce uroczyste podniesienie flagi państwowej oraz odegranie hymnu narodowego. Wszystkich zebranych gości przywitał gospodarz obiektu bryg. Tomasz Podkański Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie, które rozpoczęło się wbiciem pamiątkowych gwoździ w drzewcu sztandaru oraz wpisami do księgi pamiątkowej.

Następnie odbyło się symboliczne otwarcie nowej strażnicy. Jej budowa pochłonęła blisko 20 milionów złotych.

Foto. PSP Lubartów 

o autorze

Redakcja/Łukasz