MSWiA skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu, zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dodania nowego elementu sztandaru – szarfy – na wzór sztandarów innych służb mundurowych, określenia nowego wzoru głowicy sztandaru dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt doprecyzowuje również długość drzewca sztandaru, aby ujednolicić jego wysokość oraz porządkuje wygląd gwoździ pamiątkowych przez ich zwymiarowanie. W zaproponowanym brzmieniu przepisu, długość drzewca została skrócona do 236,5 cm tak, aby razem z głowicą miała 255 cm. Z kolei w przepisie dotyczącym gwoździ pamiątkowych określono, że mogą one zawierać napisy z datami i wydarzeniami odnoszącymi się do historii i tradycji Państwowej Straży Pożarnej lub zawierać inne właściwe informacje.

Zmiany w rozporządzeniu nie spowodują wymiany sztandarów w jednostkach organizacyjnych PSP.

W tym roku, z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej planowane jest nadanie nowego sztandaru Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl