Rozmieszczenie stanowisk bojowych wzdłuż obwodu pożaru.

o autorze

Redakcja