W maju na wniosek Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego szef MSWiA Mariusz Błaszczak powołał st. bryg. Tadeusza Jopka na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego PSP.

Tadeusz Jopek jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (1988), ukończył również studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w PWSOŚ w Radomiu.

Służbę rozpoczął w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego KWSP Radom z siedzibą w Kozienicach. Z chwilą powołania Państwowej Straży Pożarnej w 1992 roku został dowódcą JRG w Kozienicach. W latach 1998 – 2002 pełnił służbę w Ośrodku Szkolenia PSP w Pionkach na stanowisku zastępcy komendanta, a od 2002 roku w KP PSP Kozienice jako naczelnik służby operacyjnej.

Od 2006 roku związany jest z Komendą Główną PSP w której pełnił służbę na stanowisku starszego specjalisty, zastępcy naczelnika, naczelnika Wydziału Planowania Operacyjnego i Analiz KCKRiOL i doradcy.

Po zmianie Komendanta Głównego PSP został dyrektorem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

Obecnie jako Zastępca Komendanta Głównego PSP sprawuje nadzór nad KCKRiOL, Biurem Informatyki i Łączności, Biurem Szkolenia oraz szkołami pożarniczymi, jest również dowódcą Grupy Operacyjnej Komendy Głównej PSP i przewodniczącym zespołów inspekcyjnych KG PSP.

Foto. KW PSP Toruń

o autorze

Redakcja/Łukasz