W ramach prac nad ustawą o Ochotniczych Strażach Pożarnych powstał projekt legitymacji dla druhów OSP.

Zgodnie z projektem ustawy, wszystkie niezbędne przepisy dotyczące legitymacji określone zostaną w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Legitymacja otrzymają tylko druhowie, którzy są uprawnieni do udziału w działaniach ratowniczych. Ma zawierać: imię i nazwisko, zdjęcie, numer legitymacji, nazwę jednostki OSP, podmiot wydający i datę wydania legitymacji. Będzie to elektroniczna karta procesorowa z interfejsem bezstykowym w formie karty ID-1.

Przyznanie legitymacji strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych umożliwi pełną identyfikację członków tych stowarzyszeń, co będzie miało wpływ na koordynację przyznawanych świadczeń ratowniczych, odszkodowań, rekompensat i rent, a także innych świadczeń wynikających z projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych – napisano w uzasadnieniu.

Autorzy ustawy oszacowali, że wprowadzenie legitymacji pochłonie z latach 2022 – 2031 ponad 12,8 mln zł.

AKTUALIZACJA: Według naszych nieoficjalnych informacji, na legitymacji nie znajdzie się sikawka konna. 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl