Tak wygląda wyposażenie KP PSP w Łańcucie

Krystian z Podkarpacie998 opublikował zdjęcie pokazujące wyposażenie Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie.

Komenda dysponuje między innymi trzema samochodami ratowniczo – gaśniczymi, podnośnikiem, samochodem ze sprzętem OUO, samochodem dowodzenia i łączności oraz samochodami kwatermistrzowskimi, rozpoznawczo-ratowniczymi i operacyjnymi.

foto. fb/Podkarpacie998
Exit mobile version