Taki był 2018 rok [PODSUMOWANIE]

Jak pod koniec każdego roku i tym razem przyszedł czas na podsumowania. Specjalne dla was wybraliśmy 10 najważniejszych wydarzeń mijającego roku w polskiej straży pożarnej.

1.  #SZWECJA2018

W dniach od 20 lipca do 6 sierpnia trwała jedna z największych operacji Państwowej Straży Pożarnej poza granicami kraju. Polscy strażacy na prośbę władz Szwecji gasili pożary lasów w okolicach miejscowości Sveg. Działania prowadził moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów GFFFV POLAND składający się z wydzielonych sił i środków Państwowej Straży Pożarnej z województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i Komendy Głównej PSP. W sumie 140 strażaków i 44 samochody ratowniczo – gaśnicze i specjalne.

2. SKŁADOWISKA

W tym roku przez Polskę przetoczyła się fala pożarów składowisk opadów. Do jednego z największych doszło 25 maja na terenie dawnego zakładu Boruta przy ulicy Kwasowej i Energetyków w Zgierzu. Ogień objął około 50 tysięcy ton składowanych odpadów z Europy Zachodniej na powierzchni półtora hektara.

Przez tydzień w działaniach gaśniczych udział wzięło ponad tysiąc strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i Wojskowej Straży Pożarnej z kilku województw.

3. PROTEST SŁUŻB i CZERWONKA

W lipcu związki skupione w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych rozpoczęły akcję protestacyjną, w ten sposób dołączyli do protestujących już policjantów, którzy domagali się między innymi podwyżki. Oflagowane zostały samochody i budynki, następnie zorganizowano dużą manifestację w Warszawie, działania nie przyniosły efektu. Porozumienie z kierownictwem MSWiA udało się osiągnąć dopiero po masowej akcji przechodzenia funkcjonariuszy na L4, w Państwowej Straży Pożarnej nosiła nazwę ‘Czerwonka’.

4. INSPEKCJE PO NOWEMU

1 stycznia weszło w życie zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego PSP w sprawie sposobu przeprowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów KSRG.

Podczas inspekcji w OSP oprócz oceniania przebiegu alarmowania, stanu wyposażenia, dokumentów, uprawnień i tym podobnych rzeczy wprowadzono pisemny sprawdzian wiedzy.

5. NOWE UBRANIA W PSP

Rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Zarządzeniem Komendanta Głównego PSP w Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono nowy wzór ubrania specjalnego.

Kilka tygodni później ruszyły pierwsze przetargi. Komendy Wojewódzkie, Miejskie i Powiatowe zamówiły w sumie kilkaset kompletów składających się z ubrania specjalnego o konstrukcji wielowarstwowej spełniającej wymagania określone w normie PN-EN 469 poziom wykonania 2 i kurtki lekkiej jednowarstwowej, wykonanej z tkaniny z wykończeniem olejo- i wodoodpornym spełniającej wymagania określone w normie PN-EN 15614. Cały komplet w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu.

6. FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI DLA OSP

W lutym Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło realizację programu wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych o wartości 100 mln złotych. Samorządy mogły starać się o środki na zakup m.in. zestawów ratownictwa medycznego, zestawów ratownictwa technicznego, defibrylatorów itp.

7. TRENAŻERY W SŁUŻBIE 

W ramach projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w Ośrodkach Szkolenia Komend Wojewódzkich, szkołach pożarniczych i Komendach Powiatowych/Miejskich posadowione zostały kontenerowe trenażery do gaszenia pożarów wewnętrznych.

Wraz z zakończeniem dostaw i tymi trenażerami, które zostały dostarczone w ramach poprzedniego postępowania Państwowa Straż Pożarna posiada ujednoliconą bazę dydaktyczną na terenie całego kraju.

8. NOWE SCANIE 

W drugiej połowie 2018 roku firmy Szczęśniak Pojazdy Specjalne i Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych dostarczyły Ochotniczym Strażom Pożarnym samochody ratowniczo – gaśnicze na nowym podwoziu Scania.

9. PROJEKTY UNIJNE

Państwowa Straż Pożarna praktycznie w 99 procentach zrealizowała dwa duże projekty współfinansowane ze środków unijnych tj. ‘Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I’ i ‘Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych’. Strażacy otrzymali m.in. nowe drabiny, podnośniki, ciężkie i średnie samochody ratownictwa technicznego, samochody ratowniczo – gaśnicze, kontenery, zestawy ratownictwa technicznego i trenażery.

Zostały również zakończone wszystkie postępowania przetargowe ogłoszone przez Komendy Wojewódzkie PSP w ramach projektu ‘Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV’. Dostawy samochodów i sprzętu rozpoczną się w przyszłym roku.

10. ‘OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB’

W czerwcu powstał ‘Ogólnopolski program finansowania służb mundurowych’. Był realizowany ramach współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z funduszami wojewódzkimi oraz pod nadzorem Ministra Środowiska, który zatwierdza listy OSP do dofinansowania i opieką merytoryczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na program przeznaczono prawie 286 mln zł, z czego 115 mln zł to wkład samorządów, ponad 100 mln z NFOŚiGW i WFOŚiGW, pozostałe 52 mln przekazało MSWiA.

Samorządy lub same jednostki w postępowaniach przetargowych kupiły 369 samochodów o wartości 283 255 940 zł. W śród nich średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych jest 274, ciężkich – 40, a lekkich – 55.

Podsumowanie ‘Ogólnopolskiego programu finansowania służb’

 

Exit mobile version