W drugiej połowie 2018 roku Komendant Główny PSP Leszek Suski zapowiedział zmiany w wydawaniu świadectw dopuszczenia dla używanych wozów strażackich. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają prace na tymi zmianami.

Zgodnie z obecnymi przepisami każdy samochód ratowniczo – gaśniczy musi posiadać świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, koszt takiego badania to 40 tysięcy złotych. Ochotniczych Straży Pożarnych nie stać na tak dużą kwotę. Czasami samochód jest wart tyle ile to badanie. Tak być nie może – stwierdził Leszek Suski podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Strażaków, które odbyło się w ubiegłym roku.

Komendant kazał dokonać analizy. Stwierdzono, że koszt wykonania badania i otrzymania świadectwa CNBOP dla używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego nie może być większy niż 10 tysięcy złotych.

Suski poinformował również, że oprócz powyższych zmian w Komendzie Głównej PSP powstał projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które dopuszczą samochody sprowadzane z zagranicy i ułatwią ich wprowadzenie do podziału bojowego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Od tych zapowiedzi, które zostały nawet pozytywnie odebrane przez wielu strażaków ochotników postanowiliśmy się dowiedzieć, jak idą prace nad zmianami przepisów. Kilka dni temu wysłaliśmy do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pytania: na jakim etapie są prace nad zmianami przepisów, których celem będzie obniżenie kosztów wydania świadectwa dopuszczenia CNBOP dla samochodów używanych sprowadzonych z zagranicy. I kiedy zmiany mogą zostać wprowadzone w życie? Poprosiliśmy o odpowiedź do piątku 26 lipca.

Z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do dzisiaj nie uzyskaliśmy (tradycyjnie) żadnej odpowiedzi, a Wydział Prasowy MSWiA poinformował nas lakonicznie, że trwają prace legislacyjne nad rozwiązaniami, które doprowadzą do obniżenia kosztów uzyskania świadectw przy jednoczesnym zachowaniu zasad dopuszczenia aut do użytku. Zgodnie z założeniami sprzęt, którego używają strażacy, musi być bezpieczny, ale koszty uzyskania niezbędnego świadectwa powinny być niższe.

Pozostaje mieć nadzieję, że naszym politykom uda się wprowadzić zmiany w życie jeszcze przed jesiennymi wyborami.

PSP uziemiła wozy OSP. Puszcza Notecka bez odpowiedniego zabezpieczenia?

 

Foto. ilustrujące Grzegorz Fortuna

o autorze

Redakcja/Ł