W drugiej połowie 2018 roku Komendant Główny PSP Leszek Suski zapowiedział zmiany w wydawaniu świadectw dopuszczenia dla używanych wozów strażackich. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają prace na tymi zmianami.

Zgodnie z obecnymi przepisami każdy samochód ratowniczo – gaśniczy musi posiadać świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, koszt takiego badania to 40 tysięcy złotych. Ochotniczych Straży Pożarnych nie stać na tak dużą kwotę. Czasami samochód jest wart tyle ile to badanie. Tak być nie może – stwierdził Leszek Suski podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Strażaków, które odbyło się w ubiegłym roku.

Komendant kazał dokonać analizy. Stwierdzono, że koszt wykonania badania i otrzymania świadectwa CNBOP dla używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego nie może być większy niż 10 tysięcy złotych.

Suski poinformował również, że oprócz powyższych zmian w Komendzie Głównej PSP powstał projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które dopuszczą samochody sprowadzane z zagranicy i ułatwią ich wprowadzenie do podziału bojowego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Od tych zapowiedzi, które zostały nawet pozytywnie odebrane przez wielu strażaków ochotników minęło już trochę czasu i postanowiliśmy się dowiedzieć, jak idą prace nad zmianami przepisów. Kilka dni temu wysłaliśmy do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pytania: na jakim etapie są prace nad zmianami przepisów, których celem będzie obniżenie kosztów wydania świadectwa dopuszczenia CNBOP dla samochodów używanych sprowadzonych z zagranicy. I kiedy zmiany mogą zostać wprowadzone w życie? Poprosiliśmy o odpowiedź do piątku 26 lipca.

Z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do dzisiaj nie uzyskaliśmy (tradycyjnie) żadnej odpowiedzi, a Wydział Prasowy MSWiA poinformował nas lakonicznie, że trwają prace legislacyjne nad rozwiązaniami, które doprowadzą do obniżenia kosztów uzyskania świadectw przy jednoczesnym zachowaniu zasad dopuszczenia aut do użytku. Zgodnie z założeniami sprzęt, którego używają strażacy, musi być bezpieczny, ale koszty uzyskania niezbędnego świadectwa powinny być niższe.

Pozostaje mieć nadzieję, że naszym politykom uda się wprowadzić zmiany w życie jeszcze przed jesiennymi wyborami.

PSP uziemiła wozy OSP. Puszcza Notecka bez odpowiedniego zabezpieczenia?

Foto. ilustrujące Grzegorz Fortuna

o autorze

Redakcja/Łukasz