Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy tworzące tarczę antykryzysową, w tym zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczące strażaków-ochotników.

W ustawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rząd znowelizował ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zgodnie z ustawą w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu ratownikiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 374) może być osoba:

1) która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) która posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, lub zaświadczenie, którego termin upływa w okresie, o którym mowa we wprowadzeniu;

3) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Koronawirus. ZOSP RP pisze do ministrów

Przepisy dotyczące OSP w tarczy antykryzysowej

o autorze

Redakcja/Łukasz