Dzisiaj do Sejmu trafił pakiet ustaw wchodzących w skład tzw. tarczy antykryzysowej. Znalazły się w niej zapisy dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 znowelizowana zostanie ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zmiany zakładają, że w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu ratownikiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 374) może być osoba:

1) która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) która posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, lub zaświadczenie, którego termin upływa w okresie, o którym mowa we wprowadzeniu;

3) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Projektami ustaw jutro zajmie się Sejm, a w przyszłym tygodniu Senat. Po podpisaniu przez Prezydenta ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

O zmiany w ustawach jako pierwszy prosił Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, skierował on listy do Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Później w sprawę włączył się Prezydent Andrzej Duda.

Pisaliśmy o tym tutaj:

Koronawirus. ZOSP RP pisze do ministrów

Przepisy dotyczące OSP w tarczy antykryzysowej

 

o autorze

Redakcja/Łukasz