Narada rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, szkolenia z ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ważna konferencja dotycząca bezpieczeństwa pracy – to wszystko zapewnią, odbywające się od 8 do 10 czerwca Targi KIELCE WORK SAFETY-EXPO 2017.

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych w Targach Kielce, to wydarzenie skierowane do firm świadomie dbających o bezpieczeństwo swoich pracowników oraz do producentów i dystrybutorów z branży. Do szerokiego zakresu branżowego wystawy należały będą między innymi: elementy ochrony indywidualnej pracowników (sprzęt, odzież, obuwie ochronne i robocze), środki ochrony zbiorowej (ochrona przed: promieniowaniem, hałasem, porażeniem prądem, systemy wentylacyjne, zabezpieczenia ochronne), materiały do produkcji odzieży roboczej i ochronnej, znaki ochrony ppoż. i ewakuacyjne, znaki ochrony i higieny pracy, znaki informacyjne, instrukcje bhp i ppoż.

W programie debiutującej w kalendarzu Targów Kielce, wystawy będzie można odnaleźć szereg ciekawych wydarzeń towarzyszących targom. Zainteresowani będą mogli skorzystać z profesjonalnego szkolenia dotyczącego ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy przedmedycznej. Na wydarzenie zaproszeni zostali przedstawiciele nadzorów budowalnych oraz strażaków z wydziałów kontrolno-rozpoznawczych komend – ze szczebli powiatowych, miejskich oraz wojewódzkich, a także reprezentanci biur projektowych, architektonicznych i inspektoratów pracy.

Ważna konferencja podczas Targów KIELCE WORK SAFETY-EXPO

Konferencję w Targach Kielce organizują: Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, firma „SUPON” Kielce oraz kielecki oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Podczas wydarzenia, podzielonego na dwa moduły będzie można dowiedzieć się między innymi o „Zmiany uprawnień do eksploatacji sprzętu roboczego”, „Bezpieczeństwie użytkowania nowych maszyn i urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej (na bazie rozporządzeń z 2016r.)” oraz jak powinna wyglądać „Bezpieczna eksploatacja i obsługa maszyn – naprawy, modernizacje i konserwacja (uwzględniająca dyrektywę narzędziową 2009/104/WE)”.

Wystawa z ważnymi patronatami

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO, jako ważne dla branży wydarzenie uzyskało honorowe patronaty Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Dozoru Technicznego

– Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa pracy, powinno być priorytetem wspólnych działań. Organizowane przez Państwa spotkanie, skupiające przedstawicieli firm, producentów i dystrybutorów jest doskonałą okazją, umożliwiającą zapoznanie się z bieżącą sytuacją branży na rynku – tak decyzję o przyznaniu patronatu uzasadnił Andrzej Ziółkowski, Prezes UDT – Urząd Dozoru Technicznego stara się wpływać na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego, dlatego z satysfakcją angażuje się w inicjatywy w tym obszarze.

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, mają miejsce równolegle z targami pożarniczymi KIELCE IFRE-EXPO 2017– od 8 do 10 czerwca. Wstęp na targi jest bezpłatny po rejestracji na stronie targów.

Zapraszamy do Targów Kielce w dniach 8-10 czerwca 2017!
Więcej informacji na www.work-safety-expo.pl

o autorze

Redakcja