Małopolski Komendant Wojewódzki PSP odwołał ze stanowiska Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie starszego brygadiera Piotra Szpunara, który przeszedł na emeryturę.

Piotr Szpunar z Państwową Strażą Pożarną związany był ponad 27 lat. W latach 1995 – 1998 pełnił służbę jako inspektor oraz oficer w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Tarnowie. W roku 1999 objął stanowisko kierownika sekcji, a w 2002 Z-cy Naczelnika Wydziału Kontrolno Rozpoznawczego w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie. Od 2004 r. pełnił funkcję Dowódcy JRG Nr 2, a od 2008 r. Dowódcy JRG Nr 1. W roku 2011 został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego. Dnia 18.08.2015 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie. 

Komendantem Miejskim PSP w Tarnowie był od 2016 roku.

Z dniem 1 lutego 2022 r. Małopolski Komendant Wojewódzki powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie mł. bryg. Maciejowi Wolańskiemu dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie.

Foto. KM PSP Tarnów 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl