Tegoroczna nagroda redakcji „Computerworld” trafiła do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za budowę internetowych Centrów Edukacyjno – Oświatowych. Od wielu lat tygodnik „Computerworld” przyznaje nagrody za idee, które aktywują rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego oraz zmieniają na lepsze oblicza firm i instytucji.

W tym roku redakcja „Computerworld” postanowiła przyznać nagrodę Forum usług szerokopasmowych „Szeroki Pas 2009” m.in. Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za budowę internetowych centrów edukacyjno-oświatowych w remizach strażackich.

W uzasadnieniu czytamy:

Ochotnicze Straże Pożarne nie tylko pełnią istotną służbę w systemie zarządzania kryzysowego, ale również od lat skutecznie działają na rzecz społeczności lokalnych. Pomysł, by w 700 remizach (na razie) otworzyć centra edukacyjno-oświatowe, wyposażone w sprzęt komputerowy, odpowiednie oprogramowanie do nauki na odległość i szerokopasmowy dostęp do Internetu, znakomicie poprawia społeczne więzi i zapobiega wykluczeniu cyfrowego. Redakcja „Computerworld” ma nadzieję, że z czasem wszystkie remizy w Polsce, podobnie jak ośrodki kultury i biblioteki na terenach wiejskich i podmiejskich, staną się główną siłą w procesie „włączenia cyfrowego” wspólnot lokalnych.

Redakcja przyznała nagrody również Urzędowi Komunikacji Elektronicznej i Telekomunikacji Polskiej za zawarcie porozumienia dającego szansę na znaczący wzrost inwestycji szerokopasmowych w pasie drogowym oraz Firmie BNC.pl za innowacyjną usługę tele.biz, integrującą wszystkie dostępne formy łączności elektronicznej w pasie drogowym

Kamil Pająk

o autorze

Redakcja