Terenowe Iveco dla JRG Starachowice

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Starachowicach została doposażona w średni samochód ratowniczo – gaśniczy kategorii III – terenowy.

Samochód zabudowała firma Moto-Truck na podwoziu Iveco Eurocargo 150-320 4×4.

Posiada zbiornik wody o pojemności 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 250 litrów, autopompę A16/8, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia i maszt oświetleniowy.

Jest wyposażony między innymi w armaturę wodno-pianową, sprzęt OUO, motopompę pływającą, wentylator oddymiający, składany zbiornik na wodę 5000 l, drabiny, pilarki, sprzęt burzący,  sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności, zestaw ratownictwa medycznego itp.

Wóz kosztował ponad 942 tys. zł. Zakup został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Foto. KW PSP Kielce 

Exit mobile version