Terenowy Unimog po modernizacji w służbie OSP Rogi

Dzisiaj do podziału bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogach został wprowadzony ‘nowy’ samochód ratowniczo – gaśniczy.

We wrześniu decyzją Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP druhowie otrzymaliśmy średni samochód ratowniczo – gaśniczy Mercedes Unimog U500, który wcześniej znajdował się w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Krośnie.

Od pierwszego dnia pobytu samochodu w nowych koszarach strażacy podwinęli rękawy i wzięli się ostro do pracy, aby dostosować samochód pod swoje potrzeby a także przywrócić mu blask – informuje jednostka na swojej stronie.

Foto. Konrad Kwolek

W ramach modernizacji samochód zyskał nową sygnalizację świetlną, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, nową skrzynię dachową i orurowanie. Naprawiono sygnalizację dźwiękową pojazdu, poprawiono instalację elektryczną i pneumatyczną oraz odświeżono lakier, polakierowano elementy, którego tego wymagały i oklejono samochód. Dodatkowo dzięki Gminie Miejsce Piastowe wykonano serwis olejowy.

Unimog posiada zbiornik wody o pojemności 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 250 litrów, autopompę o wydajności 2500 litrów na minutę, wyciągarkę, maszt oświetleniowy i działko wodno-pianowe.

Druhowie doposażyli go w zestaw ratownictwa medycznego, kamerę termowizyjną, opryskiwacze, tłumice, pilarki, kasetony wężowe, aparaty OUO, sprzęt burzący, osprzęt do wyciągarki, pompę pływającą, pompę szlamową, drabinę itp.

W jednostce zastąpił Stara 266.

Exit mobile version