30 listopada zakończyły się roboty budowlane związane z kompleksową termomodernizacją obiektów Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.

W ramach zadania pod nazwą ,,Kompleksowa termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce” termomodernizację przeszły trzy obiekty: budynek zaplecza technicznego w Sokółce i budynki administracyjno-koszarowy i garażowo-warsztatowy z jednoczesną modernizacją lokalnego źródła ciepła w Dąbrowie Białostockiej, gdzie stacjonuje Posterunek JRG Sokółka.

Wartość projektu to blisko 2,4 mln zł, z czego 1,6 mln to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Foto. PSP Sokółka 

o autorze

Redakcja/Łukasz