5 lutego w Zegrzu, w obecności Ministra Obrony Narodowej odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej a Państwową Strażą Pożarną i Policją.

Porozumienie podpisali: Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukła, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak i Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Jednym z głównych zadań WOT jest zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków, a także ochrona zdrowia i życia ludności oraz udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zdania te wynikają wprost z misji formacji, jaką jest OBRONA I WSPIERANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI. Misja ta jest wspólna z innymi służbami takimi jak Państwowa Straż Pożarna i Policja w obszarze zadań z zakresu ratownictwa, poszukiwań i zarządzania kryzysowego. Terytorialny charakter WOT – podobnie jak PSP i Policji sprawia, że naturalną rzeczą jest współdziałanie i wzajemne wsparcie – napisano w komunikacie.

Porozumienie Wojsk Obrony Terytorialnej z Państwową Strażą Pożarną reguluje kwestie dotyczące współdziałania podczas ograniczania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych, katastrof. Natomiast porozumienie z Policją obejmuje obszar działań poszukiwawczych i ratowniczych.

WOT zapewnia, że podpisane dzisiaj dokumenty już wkrótce przełożą się na praktyczne działania. Na szczeblu lokalnym usprawni praktyczne działania wojska i służb, zwiększy ilość wspólnych szkoleń i ćwiczeń, co w efekcie wpłynie na polepszenie szybkości i jakości reakcji na zdarzenie zawiązane z reagowaniem kryzysowym i akcjami poszukiwawczymi.

Foto. WOT

o autorze

Redakcja/Łukasz