Test mobilnej ochrony przeciwpowodziowej przeprowadzony podczas pokazów mobilnej ochrony przeciwpowodziowej połączonych z manewrami straży pożarnej. „Woda 2015”.

o autorze

Redakcja