Prawdopodobnie w przyszłym roku Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wyprowadzi się z bazy na lotnisku Kraków-Balice do miejscowości Kokotów w gminie Wieliczka.

W lipcu ‘centrala’ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego rozstrzygnęła przetarg na zrealizowanie zadania pod nazwą „Budowa Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) wraz ze strefą końcowego podejścia i startu śmigłowca (FATO), ogrodzeniem typu lotniczego oraz uzbrojeniem terenu: siecią wodociągowo-kanalizacyjną, instalacją paliwową, instalacją pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym, siecią elektroenergetyczną i teletechniczną”.

Swoje oferty złożyło jedenaście firm, za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne „ŁĘGPRZEM” Sp. z o.o., która wyceniła wszystkie prace na 8,6 mln zł brutto.

Firma z Krakowa zadeklarowała wykonanie prac budowlanych w osiem miesięcy od dnia podpisania umowy.  

Foto. Grzegorz Pitek

o autorze

Redakcja/Łukasz