Starszy brygadier Mariusz Feltynowski będzie dowodził grupą Państwowej Straży Pożarnej, która jeszcze dzisiaj wyleci do Libanu.

Feltynowski ma 44 lata, ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Uczestniczył między innymi w misjach po powodzi w Niemczech, tsunami na Sri Lance, trzęsieniu ziemi w Pakistanie. Podczas misji na Haiti i w Nepalu był dowódcą grup poszukiwawczo – ratowniczych PSP.  

W latach 2016–2019 kierownik najpierw Działu Samodzielnych Ekspertów, a następnie Centrum Dronów w CNBOP-PIB. Współautor pierwszego w Polsce programu szkolenia dla dowódców zespołów operacyjnych BSP na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności i infrastruktury.

Od grudnia 2019 roku pełni służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

Foto. 5zywiolow.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz