W dniu 13 grudnia 2011 roku w Toruniu odbyła się uroczystość przekazania ciężkich pojazdów zakupionych w ramach projektu „Bezpieczne centrum” oraz nowego wozu i sprzętu dla toruńskich strażaków.

Bezpieczne centrum – pod tym tytułem kryje się współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt „doposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt do ratownictwa technicznego na drogach”. Został on zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet VIII: „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportu” – Działanie 8.1.: Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Beneficjentem projektu była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a partnerami Komendy Wojewódzkie z pozostałych czterech województw. Na potrzeby projektu Beneficjent i partnerzy projektu powołali zespół projektowy (w ramach własnych struktur organizacyjnych) zajmujący się wszystkimi niezbędnymi czynnościami związanymi z prawidłową realizacją i jego obsługą.

Rozwój państw, stosunków gospodarczych i społecznych związanych z procesami integracyjnymi Europy spowodował wzrost osobowego i towarowego transportu samochodowego. Widać to po natężeniu ruchu drogowego oraz po samochodach mogących przewozić cięższe ładunki czy też mogących osiągać większe prędkości. Skutkiem tego jest zwiększenie się katalogu potencjalnych zagrożeń w komunikacji drogowej i ilości ich występowania. Celem projektu jest usprawnienie ratownictwa drogowego poprzez skracanie czasu dojazdu na miejsce zdarzenia specjalistycznego sprzętu, poprawa jakości prowadzonych działań ratowniczych, wzrost skuteczności działań ratowniczych w zakresie likwidacji zagrożeń oraz efektywniejsze zabezpieczenie obszaru przed skutkami wypadków i katastrof.

Zakres terytorialny projektu, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje pięć centralnych województw: kujawsko – pomorskie, łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie i wielkopolskie. Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podległe komendom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej odpowiednio w Toruniu, Łodzi, Warszawie, Kielcach i Poznaniu otrzymały łącznie 12 pojazdów:

 • 3 ciężkie samochody ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji i wypadków marki Scania G480 SCRd (typ Mega City) z wyposażeniem,
 • 9 ciężkich pojazdów ratownictwa technicznego (sprzętowy) z wyposażeniem marki Renault Kerax 430 DXi SCRt.

&

W skład wyposażenia ciężkiego pojazdu Scania G480 SCRd wchodzi m.in.:

 • urządzenie do holowania pojazdów z napędem hydraulicznym zabudowane w tyle pojazdu i wyposażone w ramię główne o udźwigu maksymalnym min. 30.000 kg oraz wysięgnik o nośności maksymalnej min. 15.000 kg,
 • wyciągarka linowa – 2 szt.,
 • żuraw hydrauliczny zamontowany za kabiną pojazdu – maksymalny moment udźwigu nie mniejszy niż 185 kNm,
 • maszt oświetleniowy zamontowany w pojeździe i wysuwany pneumatycznie,
 • przenośny agregat prądotwórczy 3×230/400 V o mocy min. 6,5 kVA napędzany silnikiem spalinowym,
 • zestaw narzędzi ratowniczych o napędzie hydraulicznym wraz z akcesoriami pomocniczymi – 1kpl,
 • zestaw ciężkich podnośników hydraulicznych – 1 kpl,
 • pilarka łańcuchowa z napędem spalinowym – 1 szt,
 • piła tarczowa z napędem spalinowym – 1 szt,
 • zestaw narzędzi ręcznych nieiskrzących – 1 kpl,
 • zestaw sprzętu ratownictwa medycznego – 1 kpl,
 • zestaw podręcznego sprzętu gaśniczego – 1 kpl.

&

W skład wyposażenia ciężkiego pojazdu ratownictwa technicznego Renault Kerax 430 DXi SCRt wchodzi m.in.:

 • wyciągarka linowa zamontowana w ramie pojazdu,
 • żuraw hydrauliczny z wyciągarką linową zamontowany z tyłu pojazdu, maksymalny moment udźwigu nie mniejszy niż 125 kNm,
 • generator prądu o mocy min. 20 kVA napędzany od silnika pojazdu poprzez przystawkę odbioru mocy,
 • maszt oświetleniowy zamontowany w pojeździe i wysuwany pneumatycznie,
 • przenośny agregat prądotwórczy 3×230/400 V o mocy min. 6,5 kVA napędzany silnikiem spalinowym,
 • zestaw narzędzi ratowniczych o napędzie hydraulicznym – 3 kpl,
 • zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych – 2 kpl,
 • zestaw pilarek łańcuchowych z napędem spalinowym – 3 szt,
 • zestaw pił tarczowych z napędem spalinowym – 2 szt,
 • zestaw narzędzi ręcznych nieiskrzących – 1 kpl,
 • zestaw sprzętu ratownictwa medycznego – 1 kpl,
 • zestaw podręcznego sprzętu gaśniczego – 1 kpl.

&

Pojazdy zostały rozlokowane w komendach PSP, które dysponują dużą liczbą strażaków co daje gwarancję sprawnego i szybkiego użycia pozyskanych pojazdów i sprzętu w akcji ratowniczej. Drugim kryterium mającym wpływ na ich lokalizację jest położenie tych komend przy najruchliwszych korytarzach transportu drogowego (budowane autostrady A1, A2 oraz dróg krajowych nr 1, 2, 5, 7, 10, 62).

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu była liderem niniejszego projektu. W związku z tym uroczyste zakończenie jego realizacji miało miejsce w grodzie Kopernika.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00 w Sali Wielkiej Dworu Artusa przy ulicy Rynek Staromiejski 6. Konferencję podsumowującą realizację projektu otworzył Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Tomasz Leszczyński. Następnie zostały wygłoszone 3 prezentacje oraz kilka przemówień przez zaproszonych gości. Początki, realizację oraz poszczególne etapy prac nad projektem przedstawił w prezentacji ogn. Tomasz Beciński z KW PSP Toruń – menadżer projektu. Kolejna prezentacja dotyczyła budowy autostrad i zastosowanych na nich inicjatyw oraz sposobów mających na celu zapobieganie oraz eliminowanie kolizji bądź wypadków drogowych. Wygłosił ją Pan Wojciech Mąkinia reprezentujący Zarząd firmy Gdańsk Transport Company. Trzecią prezentację omawiającą działania ratownictwa technicznego na drogach prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przedstawił st. bryg. Grzegorz Ryski Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Po zakończonych wystąpieniach wszyscy zebrani udali się na Rynek Staromiejski gdzie odbyła się druga część wtorkowych uroczystości. Na ręce przedstawicieli poszczególnych komend zostały uroczyście wręczone Akty Przekazania oraz kluczyki do pojazdów. Zakupione samochody pełnią już służbę w swoich jednostkach. Z tego względu Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podjął decyzję o zadysponowaniu do Torunia tylko 6 pojazdów z 12 zakupionych. Uroczyście przekazano przybyłe na miejsce:

 • Scania G480 SCRd (531[C]49) dla KP PSP Świecie,
 • Scania G480 SCRd (305[E]49) dla KM PSP Łódź,
 • Renault Kerax 430 DXi SCRt (361[M]43) dla KM PSP Płock,
 • Renault Kerax 430 DXi SCRt (362[P]43) dla KM PSP Konin,
 • Renault Kerax 430 DXi SCRt (306[P]43) dla KM PSP Poznań,
 • Renault Kerax 430 DXi SCRt (361[C]43) dla KM PSP Włocławek.

&

Symboliczne przekazano:

 • Scania G480 SCRd dla KM PSP Poznań (304[P]49),
 • Renault Kerax 430 DXi &SCRt dla: KM PSP Kielce (301[T]43), KP PSP Piotrków Trybunalski (331[E]44), KM PSP Radom (331[M]43), KM PSP Siedlce (381[M]43), KP PSP Pruszków (581[M]4X).

&

W ramach niniejszej uroczystości przekazano zakupiony, poza unijnym projektem za kwotę ponad 1,3 mln złotych, sprzęt dla toruńskich strażaków:

 • Scania P400 GCBA (341[C]21) dla KM PSP Toruń,
 • łódź patrolowo – ratownicza (343 [T] Ł4) dla KM PSP Toruń,&
 • sprzęt: m.in. butle kompozytowe, aparaty oddechowe, odzież specjalna, hełmy.

&

Zakup samochodu Scania P400 o wartości 800 tys. zł. został sfinansowany przez Urząd Miasta Torunia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz budżet Państwowej Straży Pożarnej. Warto dodać, że został on zbudowany na wzór szwedzkich pojazdów strażackich. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska pokrył w całości kwotę około 450 tys. zł. przeznaczoną na zakup łodzi patrolowo – ratowniczej. Pozostały sprzęt zakupiony został ze środków Starostwa Powiatowego w Toruniu i wyniósł w całości 100 tys. zł.

Następnie poświęcenia dokonał kapelan strażaków województwa kujawsko-pomorskiego bryg. ks. Zenon Rutkowski. Tradycyjnie, na zakończenie uroczystości, zabrzmiały sygnały dźwiękowe i świetlne najnowszych strażackich pojazdów.

Oprócz wymienionych w artykule osób w uroczystości udział wzięli również m.in.: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Anna Siejda, Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, Poseł na Sejm RP Zbigniew Sosnowski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Prezydent Torunia Michał Zaleski, Rzecznik prasowy KW PSP Toruń st. kpt. Małgorzata Jarocka – Krzemkowska, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP,władze samorządowe oraz przedstawiciele mediów.

Całkowity koszt realizacji Projektu „Bezpieczne centrum” to 22&796&199,99 złotych z czego 19.376.769,99 złotych to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%). Pozostała kwota (15%) – czyli 3.419.340,00 złotych pochodzi z Budżetu Państwa.

Tekst i zdjęcia: Piotr Strzałek.

o autorze

Redakcja