Łódzka Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej opracowała wytyczne dotyczące transportu osób na szczepienie dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

o autorze

Redakcja/Łukasz