Trenażer SGSP oficjalnie w służbie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej dysponuje nowym trenażerem. Dzisiaj odbył się odbiór faktyczny i przeprowadzono pierwsze szkolenie.

Wielokontenerowy trenażer do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych o oznaczeniu TR 006 znajduje się na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim. Został zbudowany z 20 i 40 stopowych kontenerów morskich. Składa się z dwóch modułów: ogniowego i taktycznego.

W ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie do szkół pożarniczych, ośrodków szkolenia i komend powiatowych/miejskich trafi osiemnaście identycznych trenażerów. Wraz z zakończeniem dostaw PSP będzie posiadała ujednoliconą bazę dydaktyczną na terenie całego kraju.

Wartość zamówienia współfinansowanego ze środków unijnych to 13 milionów złotych.

Kolejny trenażer TR 007 – zgodnie z umową – zostanie zbudowany do 25 kwietnia na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Więcej zdjęć:

Exit mobile version