W dniu 10 kwietnia 2011 r. o godz. 8.41 zostanie przeprowadzony na terenie województwa dolnośląskiego trening uruchomiania systemu ostrzegania i alarmowania przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego.&

&

Treść sygnału „ALARM POWIETRZNY” , tj. ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty.

o autorze

Redakcja