Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła inspekcje gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W trakcie inspekcji funkcjonariusze z Komendy Powiatowej/Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oceniają przebieg alarmowania, gotowość strażaków – stan wyposażenia i posiadane uprawnienia, gotowość pojazdów i sprzętu, dokumentację i wykonanie ćwiczenia. Do tego sprawdzany jest stan wiedzy strażaków i remizy, w zakresie warunków wpływających na gotowość operacyjną.

Foto. OSP Nekla

o autorze

Redakcja/Łukasz