Od kilku dni w całym kraju utrzymuje się trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach.

Instytut Badawczy Leśnictwa odnotował najwyższą od 10 lat liczbę pożarów w kwietniu i wydał ostrzeżenie, obowiązujące od piątku do poniedziałku.

W lasach i w odległości mniejszej niż 100 m od nich nie wolno palić ognisk ani używać otwartego ognia. Zabronione jest też wypalanie pozostałości roślinnych, np. traw czy gałęzi na polach przylegających do lasów i terenów zalesionych. Nie należy porzucać nieugaszonych zapałek lub niedopałków papierosów. Nie wolno też palić tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w piątek 19 kwietnia strażacy gasili 161 pożarów w lasach i ponad 680 pożarów traw.

Tylko dwa–trzy dni ciągłych opadów deszczu mogłoby wpłynąć na radykalny spadek zagrożenia pożarem – przekazała Alicja Klimczyk z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL.

Foto. ogn. Łukasz Nowak/KW PSP w Opolu

o autorze

Redakcja/Łukasz