1 marca ruszy nabór wniosków na środki z programu ‘Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska  – II edycja’.

Celem programu WFOŚiGW w Łodzi jest podniesienie gotowości bojowej jednostek OSP poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w akacjach ratowniczych lub podczas likwidacji skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi oraz podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 marca i potrwa do 31 marca.

Budżet programu wynosi 3 miliony złotych, a dofinansowanie Funduszu wynosi do 80 procent kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 35 tysięcy złotych.

Środki można przeznaczyć na zakup wyposażenia osobistego strażaka, sprzęt łączności oraz sprzęt uzbrojenia  i techniki specjalnej. Dokłada lista poniżej.

Foto. Sebastian Komorowski/ratownicza.net

o autorze

Redakcja/Łukasz