W ramach projektu pt. „Moje Marzenie: Zostać Strażakiem”, finansowanego w ramach Programu Młodzież w działaniu przeprowadzony został konkurs wiedzy pożarniczej w Leśniowie Wielkim.

Strażacy z OSP w Leśniowie Wielkim wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zabytków i Rozwoju Kulturalno – Oświatowego Leśniowa Wielkiego Leśniowa Małego i Sudołu, Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim przeprowadzili konkurs wiedzy pożarniczej. Konkurs składał się z testu pisemnego oraz praktycznego.

W ramach projektu pt. „Moje Marzenie: Zostać Strażakiem” finansowanego w ramach Programu Młodzież w działaniu przeprowadzony został konkurs wiedzy pożarniczej w Leśniowie Wielkim.

Turniej przewidziany był w pięciu kategoriach wiekowych. Niestety na brak chętnych zorganizowany był w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa oraz pozostała młodzież szkolna. Udział w konkursie wzięło 11 osób. Nie wszyscy dotrwali do końca i nagrodzonych zostało siedem osób.

Punktacja przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa:

1 miejsce – Julita Zastawna 17,5/20 pkt.

2 miejsce – Wojtek Okupniak 11/20 pkt.

3 miejsce – Aleksandra Zastawna 10/20 pkt.

Pozostała Młodzież Szkolna:

1 miejsce – Przemysław Kaczmarek 19,5/26 pkt.

2 miejsce – Patrycja Kujawska oraz&Emilia Iwanus 17/26 pkt.

3 miejsce – Patryk Kujawski 16/26 pkt.

o autorze

Redakcja