Początki działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubichowie datuje się na 1905 rok. Głównym założycielem był Polak, nauczyciel z Osowa Leśnego o nazwisku Stenzel. Pierwszą strażnicę wybudowano z drewna jeszcze przed wybuchem I wojny światowej.

Sprzęt strażacki na początku był bardzo prymitywny. Składał się z sikawki ręcznej umieszczonej na furmance, z węży gaśniczych, drabin oraz wiader do wody. Do pożaru sikawkę konną powoził pierwszy gospodarz, który przyjechał na sygnał syreny alarmowej. Pod koniec lat dwudziestych XX stulecia przy OSP w Lubichowie powstała sekcja żeńska. Jej kierowniczką była Helena Muller. Ważnym wydarzeniem w życiu OSP, było otrzymanie na krótko przed wybuchem II wojny światowej motopompy o mocy 350 DKW. W roku 1939 strażacy brali udział w akcjach zbiórkowych na Fundusz Obrony Narodowej. 1 listopada 1939 z rąk hitlerowców zginął były prezes organizacji strażackiej – Marcjan Hapka. Niektórzy strażacy zostali wysiedleni ze swoich gospodarstw.

Po zakończeniu działań wojennych, przedwojenni działacze przystąpili do zabezpieczenia pozostawionego sprzętu strażackiego. Do OSP zaczęli wstępować nowi ochotnicy. To oni w przyszłości, musieli nadawać ton rozwojowi straży. Oprócz sekcji bojowej utworzono sekcję sanitarną i amatorsko – artystyczną. Organizowano wieczorki i zabawy dochodowe, a uzyskane środki przekazywano na rozwój straży. Strażacy włączyli się również w nurt życia religijnego, biorąc udział w uroczystościach kościelnych.

[galeria=19,lewa]Ważnym wydarzeniem było przeniesienie remizy strażackiej na ulice Starogardzką i uzyskanie pierwszego polskiego samochodu gaśniczego STAR 20. W latach 60. najważniejszym zadaniem okazała się budowa własnej siedziby. W 1962 roku przystąpiono do budowy obecnej remizy, przy ul. Dworcowej. Remizę budowano w czynie społecznym. Ze względu na brak środków, jej budowę zakończono w 1970 roku.

25 sierpnia 1985 roku OSP w Lubichowie uroczyście obchodziło 80-lecie swego istnienia. Wówczas to strażacy z rąk naczelnika Gminy Ryszarda Alechniewicza odebrali przekazany w imieniu społeczeństwa pamiątkowy sztandar. W 1995 roku OSP spotkało ogromne wyróżnienie. Jako jedna z sześciu jednostek w powiecie, została z dniem 4 kwietnia włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Lata 90. przyniosły zmiany w kierownictwie straży.

W 2005 roku jednostka OSP Lubichowo obchodziła hucznie 100 lecie swojej działalności. Z okazji rocznicy strażacy otrzymali ciężki samochód gaśniczy GCBA 5/24 marki Jelcz. Następnie przez kolejne lata jednostka ta otrzymała samochód osobowy marki Lublin, 6 szt. Aparatów Auer Air Go Fix, 20 szt. węży oraz wiele innego sprzętu gaśniczego. Na dzień dzisiejszy to stowarzyszenie liczy 92 członków w tym: 9 dh honorowych, 44 wspierających, 23 dh czynnych i 15 członków MDP.

Rozwój straży jest możliwy dzięki wielu czynnym druhom, którzy ciągle starają się pozyskiwać nowy sprzęt do jednostki, Urzędowi Gminy, dzięki któremu otrzymują dotacje na sprzęt oraz wielu sponsorom.

Obecny zarząd:

 • Prezes: Wysocki Zygmunt
 • Wiceprezes Naczelnik: Dziedziński Karol
 • Opiekun MDP: Karaszewski Krzysztof
 • Sekretarz: Wysocki Michał
 • Członek zarządu: Wysocki Grzegorz
 • Gospodarz: Guzenda Paweł


Komisja rewizyjna:

 • Przewodniczący: Gatz Marek
 • Wiceprzewodniczący: Zieliński Łukasz
 • Sekretarz: Wysocki Jan

Jednostka bierze średnio udział w około 60 akcjach ratowniczo gaśniczych rocznie. W 2009 roku uczestniczyła 57 razy, z czego w całej gminie były 64 interwencje. Strażacy są bardzo dobrze wyszkoleni, co roku przybywa członków chętnych pomagać innym.

[galeria=13,prawa]Obecnie jednostka przygotowuje się do obchodów 105 lecia OSP, które odbędą się 8 maja. Póki co, została wyremontowana autopompa w samochodzie GBA (Magirus) dzięki czemu znowu będzie można gasić pożary. Jest już również przyznana dotacja na ciężki zestaw ratownictwa technicznego, który prawdopodobnie będzie otrzymany jesienią. W planach jest także zakup terminalu GSM, dzięki któremu będzie można przyspieszyć czas wyjazdu jednostki.

Na wyposażeniu znajdują się cztery samochody ratowniczo gaśnicze:

 • &529[G]16 GBA 2/16 Magirus Deutz
 • &529[G]17 GCBA 5/24 Jelcz 010
 • &529[G]18 GBA 4,5/24 Star 660
 • & SLOp Lublin

Pełny opis sprzętu, nowości z życia jednostki oraz zdjęcia z akcji znajdują się na stronie internetowej: www.osplubichowo.pl

Opracowanie: Patryk Alfuth

o autorze

Redakcja