W ubiegłym roku Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Tychach przeszło modernizację.

Za blisko 300 tysięcy złotych wykonano kompleksową wymianę urządzeń i oprogramowania zintegrowanego systemu łączności.

Podczas realizacji zadania zostały wymienione między innymi anteny nadawczo – odbiorcze na wieży Komendy, radiostacje stacjonarne oraz radiostacje na samochodach ratowniczo – gaśniczych. W budynku OSP Imielin została zamontowana wyniesiona stacja umożliwiająca wymianę informacji elektronicznej z wykorzystaniem technologii BSS, polegającej na wyborze przez serwer radiotelefonu włączonego do zintegrowanego systemu łączności w zakresie prowadzenie korespondenci radiowej uwzględniającego parametry sygnałowe w czasie nawiązywania korespondencji jako najlepsze – poinformowała Komenda w raporcie za 2020 rok.

Dodatkowo w Centrum Bezpieczeństwa, które znajduje się w Komendzie Miejskiej PSP wykonano wymianę posadzek oraz odświeżono ściany i sufity w sali sztabowej, sali monitoringu miejskiego i sali Stanowiska Kierowania KM PSP.  

Foto. KM PSP Tychy 

o autorze

Redakcja/Łukasz