W 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości po raz pierwszy postanowiło przekazać wszystkim Ochotniczym Strażom Pożarnym 100 mln złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Dzisiaj przyszedł czas na podsumowanie, które znajdzie tylko u nas.

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe przeprowadzone przez Zbigniewa Ziobrę pozwoliły na przekazanie samorządom środków z przeznaczeniem na zakup sprzętu i samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Od 19 lutego co dwa tygodnie Ministerstwo Sprawiedliwości ogłaszało nabór dla każdego województwa, oprócz województwa małopolskiego w którym w 2017 roku przeprowadzono pilotaż. W ramach ogłaszanych naborów wniosków w 2018 roku resort zawarł z gminami 2151 umów na łączną kwotę 90 110 464,79 zł.

W województwie podkarpackim zawarto 148 umów, świętokrzyskim – 98, dolnośląskim – 148, śląskim – 159, opolskim – 70, łódzkim – 172, pomorskim – 117, kujawsko-pomorskim – 129, zachodniopomorskim – 100, lubelskim – 201, mazowiecki – 299, warmińsko-mazurskim – 108, wielkopolskim – 217, podlaskim 107 i lubuskim – 78.

Według danych resortu na dzień 29 marca 2019 roku przyznane środki pozwoliły na zakup następującego sprzętu:

Zestaw ratownictwa medycznego R1: 1803

Zakup torby ratowniczej/plecaka/torby medycznej: 278

Nosze typu deska: 1165

Szyny typu Kramera: 882

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzy (AED): 1338

Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami: 117

Rozpieracz kolumnowy: 8

Hydrauliczne nożyce do cięcia: 104

Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów: 46

Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach: 53

Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO: 65

Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m: 136

Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN: 94

Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych: 41

Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6 l: 61

Zbijak do szyb hartowanych: 100

Piła ratownicza do szyb klejonych: 136

Nóż do pasów bezpieczeństwa: 128

Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera: 149

Osłona zabezpieczająca poszkodowanego: 50

Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie: 70

Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów: 250

Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi: 35

Pilarka do drewna: 372

Detektor napięcia: 192

Detektor wielo lub jednogazowy (min. Tlen, CO, LEL): 118

Agregat prądotwórczy: 226

Przenośny zestaw oświetleniowy: 352

Bosak dielektryczny: 220

Latarka akumulatorowa: 890

Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków: 255

Zestaw ratownictwa technicznego: 42

Zestaw do wyważania drzwi: 15

Zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności: 1

Namiot ratowniczy pneumatyczny: 1

Sprzęt do oznakowania terenu akcji: 322

Zestaw narzędzi hydraulicznych: 17

Zestaw hydrożelowy na opatrzenia: 5

Trójnóg ratowniczy: 3

Podnośnik: 5

Rękawice: 36

Zestaw do segregacji poszkodowanych: 1

Piła do stali i betonu: 1

Kamera termowizyjna: 1

Kurtyna wodna: 2

Przyczepa lekka: 1

Pompa ręczna: 5

Pompa hydrauliczna: 4

Kombinezon ochronny: 6

Radiotelefon: 1

Lokalizator wycieku gazów: 1

Kamera UCF z osprzętem: 1

Ponadto poza trybem naborów wniosków określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zawarto umowy na współfinansowanie zakupu 30 samochodów ratowniczo – gaśniczych, w tym: 17 lekkich, 10 średnich i 3 ciężkich.

W wyniku przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości programu finansowanego z środków Funduszu Sprawiedliwości do OSP w latach 2017-2018 r. w całym kraju trafił nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych – poinformowała nasze serwis Karolina Kucharska, Zastępca Dyrektora Departament Funduszu Sprawiedliwości.

Foto. opole.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz