Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski zatwierdził opis przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Według opisu ubranie specjalne dla Ochotniczych Straży Pożarnych składa się z kurtki i spodni w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu. Całość musi powinna stanowić wielowarstwowy układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 469 poziom wykonania 2. Do tego dochodzi kurtka lekka jednowarstwowa spełniająca normę PN-EN 15614 również w kolorze żółtym.

Komenda Główna PSP zdecydowała się również oznakowanie podobne do tego, które jest na nowych ubraniach specjalnych Państwowej Straży Pożarnej, czyli na rękawach i spodniach umieszczony skrót OSP, a na plecach napis ‘Ochotnicza Straż Pożarna’. Cały opis znajdziecie poniżej.

Suski w piśmie skierowanym do wszystkich Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że opis przedmiotu zamówienia jest załącznikiem do asortymentu Zakresu przedmiotowego dotacji dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na 2019 rok oraz Zakresu przedmiotowego dotacji MSWiA dla Ochotniczych Straży Pożarnych na 2019 rok.

Foto. ilustrujące PKN Orlen

o autorze

Redakcja/Łukasz