W poniedziałek w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbyło się otwarcie ofert w przetargu na dostawę ubrań specjalnych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa 400 kompletów ubrań specjalnych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2020 roku. W skład jednego kompletu wchodzi ubranie specjalne – kurtka i spodnie – zgodne z normą PN-EN 469 oraz kurtka lekka ubrania specjalnego zgodna z normą PN-EN 15614 lub PN-EN 15384.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 1 914 000,54 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyły cztery firmy. Związek OSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego wycenił wykonanie zamówienia na 1 409 580 zł, firma TEXPORT Handelsgesellschaft m.b.H na 1 336 280 zł, DEVA Poland na 1 936 020 zł, Profintern International Financial Consulting na 1 003 680 zł.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą parametry techniczne – 60% i cena brutto – 40%. 

Zamówienie należy wykonać do 29 października 2021 roku.

Foto. 112Tychy.pl 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz