Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu na dostawę ubrań specjalnych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa 380 kompletów ubrań specjalnych wyprodukowanych w 2020 roku. W skład jednego kompletu wchodzi: ubranie specjalne (kurtka + spodnie) zgodne z normą PN-EN 469 i kurtka lekka ubrania specjalnego zgodna z normą PN-EN 15614.

Śląska komenda na zrealizowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 1 834 230,87 zł brutto.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

PPHU Subor – 1 238 142,60 zł

DEVA Poland – 1 839 219 zł.

Obie firmy zadeklarowały wykonanie zamówienia do 16 listopada.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować cena brutto – 30% i parametry techniczne – 70%.

Najwięcej kompletów ma trafić do komend miejskich w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie- po 26 oraz Bielsku-Białej – 24. Pozostałe komendy otrzymają od 7 do 17 kompletów.

Foto. 112tychy.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz