Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP przyjęło wczoraj uchwałę w sprawie podjęcia prewencyjnych działań związanych z koronawirusem.

Związek zaleca odwołanie wszelkich imprez masowych, konkursów, turniejów, obozów, zawodów sportowo-pożarniczych, wydarzeń kulturalnych i innych imprez.

o autorze

Redakcja/Łukasz