Unijna kasa dla PSP. Będą kolejne etapy projektów

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej planuje wnioskować o środki na kolejne etapy projektów unijnych.

Strażacy zamierzają skorzystać z dotacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027, wcześniej Infrastruktura i Środowisko. W wykazie projektów zidentyfikowanych do Programu znalazły się trzy projekty.

Pierwszy to Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych – etap II (DAR), szacowany wkład Unii Europejskiej to ponad 263 mln zł, drugi projekt Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV (DROGI), wkład UE szacowany na prawie 440 mln zł, a trzeci, ostatni projekt to Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap II (KOLEJ), dofinansowanie unijne ma wynieść 70 milionów złotych.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zastrzega, że sama identyfikacja projektu oraz wpisanie go do wykazu nie są jednak równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania dla inwestycji. Jest to etap wstępny, który ma na celu zweryfikowanie warunków ustawowych uprawniających projekt do niekonkurencyjnego sposobu wyboru. Ostateczna decyzja o przyznaniu środków finansowych na daną inwestycję zostaje podjęta w procedurze wyboru projektów w odpowiednim naborze niekonkurencyjnym.

W Komendzie Głównej PSP dowiedzieliśmy się, że pierwsze dokumenty o dofinansowanie mają być złożone w czwartym kwartale 2024 roku.

Exit mobile version