Wspólny Komitet Monitorujący zatwierdził wyniki naboru w ramach CT ‘Bezpieczeństwo’ Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Środki unijne trafią między innymi do Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach.

Decyzją Komitetu projekt ‘Efektywna koordynacja działań ratowniczych na obszarze subregionu Ostrołęka – Siedlce oraz Obwodu Wołyńskiego’ złożony przez Miasto Siedlce, Gminę Korczew i Obwód Wołyński w ramach działania 3.1.3. „Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony” otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 mln 652 tys. euro.

Bezpośrednim realizatorem projektu ze strony Miasta Siedlce jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Jak poinformował nas oficer prasowy mł.bryg. Paweł Kulicki  otrzymane środki Komenda zamierza przeznaczyć na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego i na modernizacje systemu łączności radiowej.

Dodatkowo na terenie Komendy Miejskiej powstanie zaplecze logistyczne do działań ratowniczo – gaśniczych i regionalna baza środków gaśniczych i neutralizatorów, a na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 zostanie utworzony poligon ćwiczebny z zakresu ratownictwa chemicznego i technicznego.

Foto. KM PSP Siedlce

o autorze

Redakcja/Łukasz