Dzisiaj została podpisana umowa na dofinansowanie unijne projektu DROGI-V. Po przeprowadzonych przetargach okazało się, że Państwowa Straż Pożarna ma za mało pieniędzy.

Projekt DROGI-V to robocza nazwa projektu ‘Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V’, który jest realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ) oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Wartość projektu to prawie 293 mln zł, z czego środki unijne to prawie 249 mln zł, pozostałe 44 mln zł to wkład Budżetu Państwa.

Dzisiaj w Centrum Unijnych Projektów Transportowych gen. brygadier Andrzej Bartkowiak podpisał umowę na dofinansowanie projektu.

To jest kolejny, już piąty projekt, dotyczący wzmocnienia bezpieczeństwa na drogach. W calej perspektywie dofinansowanie na sprzęt straży pożarnej wyniosło już ponad miliard sto milionów złotych dofinansowania – powiedział Bartkowiak.

Jeszcze przed podpisaniem umowy Komendy Wojewódzkie PSP przeprowadziły czternaście przetargów na dostawę średnich i ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczego w różnej wersji,  samochodów kwatermistrzowskich, lekkich samochodów rozpoznawczo – ratowniczych, samochodów ratownictwa technicznego i mikrobusów.

Po otwarciu ofert okazało się, że Państwowa Straż Pożarna ma za mało pieniędzy. W trzynastu przetargach firmy przekroczyły budżet, tylko w jednym, na dostawę lekkich samochodów rozpoznawczo – ratowniczych firma zmieściła się w budżecie. Jeden przetarg został już unieważniony.

O brakujące pieniądze zapytaliśmy w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące projektu pod nazwą „Usprawnienie systemu ratownictwa drogowego – etap V” uprzejmie informuję, że Komenda Główna PSP jest w stałym kontakcie roboczym z Ministerstwem Infrastruktury w związku z planowanym zwiększeniem kwoty projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej – przekazał nam bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl