W nowym, unijnym budżecie na lata 2014-2020 na zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń Unia Europejska przeznaczy około 950 mln euro. Duża część tych pieniędzy trafi na rzecz straży pożarnej.

Dzięku unijnym funduszom na przełomie ostatnich sześciu lat straż pożarna uzyskała z Unii Europejskiej 732 miliony złotych. Z tej kwoty około 680 mln złotych przeznaczone było na zakup sprzętu i poprawę infrastruktury. Kupiono ponad 1,5 tysięcy specjalistycznych pojazdów.&W piątek dzięki tym funduszom komenda w żorach otrzymała wóz ratowniczo-gaśniczy oraz lekki samochód kwatermistrzowski.

Przy pomocy tych funduszy w Polsce rozwinęło się również wiele firm, które specjalizują się produkcją sprzętu na rzecz straży pożarnej i poprawy bezpieczeństwa – co najważniejsze sprzęt dla polskich jednostek nie jest już tak często importowany.

„Ten sektor to naprawdę bardzo poważna dzisiaj gałąź gospodarki, która również przyczynia się do rozwoju kraju. To jeden z najważniejszych efektów wykorzystania pieniędzy europejskich” – powiedział&wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło.&

Najwięcej pieniędzy będzie można pozyskać na sprzęt&i nowoczesne rozwiązania w dziedzinie ratownictwa zapisane w kontynuacji&programu&operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dzięki temu przedsięwzięciu średni wiek eksploatacyjny pojazdów używanych przez straż pożarną zmniejszył się mniej więcej o połowę. Poprawił się też czas dotarcia strażaków na miejsce wypadków komunikacyjnych. Obecnie średni czas wynosi około osiem minut od przyjęcia zgłoszenia.

o autorze

Redakcja