W poniedziałek 27 czerwca w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz  absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego BPO.04 w zawodzie Technik Pożarnictwa.

W tym roku do promocji przystąpiło 85 absolwentów Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej i 304 absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie Technik Pożarnictwa.

Absolwentom nominację na stopień młodszego aspiranta wręczył Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztof Hejduk oraz st. bryg. Piotr Placek – Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Gratuluję Wam, bo w roku jubileuszu 30-lecia PSP kończycie szkołę. Po dwóch trudnych latach pandemii, gdzie musieliśmy zmierzyć się z nowymi zadaniami…! Wielka przygoda a zarazem odpowiedzialność przed Wami! – powiedział Hejduk. 

Foto. Filip Krupiński/ZABRZE112.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl