W piątek 5 lipca w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja absolwentów.

Do promocji przystąpiło 88 absolwentów Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej i 176 absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa. Nominację na stopień młodszego aspiranta wręczył absolwentom Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Tadeusz Jopek.

Uroczysta promocja była zwieńczeniem dwuletniego okresu kształcenia, podczas którego absolwenci zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz profesjonalne przygotowanie w zawodzie technika pożarnictwa, w którym przyjdzie pełnić im służbę. Kadeci podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, w których brali udział wyjeżdżając jako obsada szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nauczyli się obsługi nowoczesnego sprzętu pożarniczego i nabyli umiejętności niezbędnych do realizacji trudnych zadań ratowniczych. Kształcenie w Centralnej Szkole odbywało się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach. Ćwiczenia praktyczne odbywały się głównie na terenie największego w Polsce poligonu pożarniczego na którym jest ponad 50 stanowisk ćwiczebnych – poinformowała Centralna Szkoła PSP.

Foto. CS PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz