W sobotę, 30 czerwca na placu przed Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczysta promocja absolwentów.

Wśród gości znaleźli się: zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński, komendanci wojewódzcy, miejscy, powiatowi, reprezentacje szkół i ośrodków szkolenia PSP oraz przedstawiciele administracji państwowej i władz samorządowych.

Do uroczystej promocji przystąpiło 88 kadetów XXVI Turnusu kształcenia dziennego, 164 słuchaczy XXXIV Turnusu Kwalifikacyjnego kursu zawodowego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, 6 osób z Turnusu XXXIII KKZ, które zdały w tym roku egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa i 9 słuchaczy spoza struktur Państwowej Straży Pożarnej, którzy pracują na co dzień jednostkach ochrony przeciwpożarowej, takich jak: lotnicze i zakładowe straże pożarne lub pełnią służbę w ramach Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Prymusami zostali:

Turnus XXVI Kształcenia dziennego:

mł.asp. Bartosz Wermiński (śr. ocen 4,26)

mł.asp. Damian Świerczek (śr. ocen 4,16)

mł.asp. Karol Kalita (śr. ocen 4,158)

Turnus XXXIV Kwalifikacyjnego kursu zawodowego

mł.asp. Sławomir Góralik – KP PSP Myślenice (śr. ocen 4,31)

mł.asp. Katarzyna Karpowicz – KW PSP Białystok (śr. ocen 4,15)

mł.asp. Przemysław Bałło – KP PSP Bielsk Podlaski (śr. ocen 4,0).

Całą uroczystość zakończyła defilada pododdziałów pieszych i samochodów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych Szkoły Aspirantów PSP i Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

Foto. SA PSP Kraków

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl