15 lipca 2017 r. słuchacze XXV Dziennego Studium Aspirantów oraz IV i V Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego przystąpili do uroczystej promocji na placu apelowym Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Dwa lata wytężonej pracy i intensywnej nauki zwieńczone zostały awansem na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim oraz uzyskaniem tytułu technika pożarnictwa.

Promocja poprzedzona została uroczystą mszą św. w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Poznaniu, a błogosławieństwa tegorocznym absolwentom udzielił ks. prałat Stanisław Wojtaszek – kapelan Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

W trakcie uroczystości odczytano listy z życzeniami dla naszych absolwentów od ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka oraz podsekretarza stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego. Prymusem rocznika został mł. asp. Krystian Piesik, który w przemówieniu końcowym podziękował kierownictwu i kadrze dydaktycznej Szkoły za trud włożony w opiekę i kształtowanie postawy zawodowej oraz za rzetelne przygotowanie absolwentów do zawodu technika pożarnictwa. Całość ceremonii przebiegała przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą kom. Adama Witiwa.

SA PSP Poznań

o autorze

Redakcja/Łukasz