12 lipca 2017 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień aspirancki absolwentów XXV Turnusu kształcenia dziennego oraz słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili znamienici goście, wśród których znaleźli się między innymi nadbrygadier Marek Jasiński zastępca Komendanta Głównego PSP, Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski, nadbryg. Stanisław Nowak Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Jacek Kleszczewski Śląski Komendant Wojewódzki PSP, mł. bryg. mgr inż. Artur Nosek Komendant Miejski PSP w Krakowie, mł. byg. Marek Fiutka Komendant Miejski PSP w Lublinie, ks. mł. bryg. Władysław Kulig Małopolski Kapelan Strażaków, Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, insp. Robert Strzelecki Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, insp. Rafał Leśniak Komendant Miejski Policji w Krakowie, Adam Młot Komendant Straży Miejskiej Miasta Kraków, płk. Marcin Żal Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Marek Maślarz zastępca Dyrektora Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, płk. Grzegorz Piotrowski zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, płk. Zbigniew Kopa zastępca Dowódcy Centrum Operacji Wojsk Lądowych-Komponentu Lądowego, Henryk Odrzywołek Przewodniczący MNSP NSZZ Solidarność, ppłk SG Stanisław Laciuga Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,

W poprzedzającym najbardziej wyczekiwaną chwilę promocji krótkim przemówieniu pełniący obowiązki komendanta szkoły Pan kpt. Marek Chwała podziękował wszystkim pracownikom Szkoły za ogrom pracy jaką włożyli w przygotowanie kolejnego pokolenia strażaków do pełnienia tej ciężkiej, niezwykle odpowiedzialnej, potrzebnej i cenionej służby. Także zwracając się do tegorocznych absolwentów i ich bliskich wyraził swoje wyrazy uznania i wdzięczności szczególnie za wsparcie i zaangażowanie w zabezpieczenie dwóch wyjątkowych, międzynarodowych wydarzeń, tj.: ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży i odbywającej się obecnie w Krakowie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podziękował im także za udział w wielu inicjatywach organizowanych na rzecz, nie tylko lokalnej, społeczności, w tym: działań profilaktycznych i propagujących wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpiecznych zachowań w domu, szkole oraz w czasie zimowych i letnich ferii, zabezpieczania imprez o charakterze religijnym, kulturalnym i sportowym – na czele z masowymi biegami ulicznymi, takimi jak Cracovia Maraton, czy znany kibicom kolarstwa na całym świecie wyścig Tour de Pologne, a także zasługujących na specjalne uznanie akcjach krwiodawstwa, pozyskiwania dawców szpiku kostnego oraz projektach społecznych, do których należy między innymi Szlachetna Paczka, czy organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek dla chorych dzieci leczonych w krakowskich szpitalach.

Słuchacze Turnusu XXV godnie reprezentowali Szkołę także poprzez udział w, zapraszanej do uświetnienia różnego typu uroczystości państwowych i strażackich, Kompanii Honorowej, a także poprzez aktywny udział w licznych zawodach sportowych. Zostawili po sobie widoczny i trwały ślad w postaci nowego oblicza, jakie zyskała Sala Tradycji i część pomieszczeń socjalnych. Byli rocznikiem, który motywował do dodatkowej pracy, warto wspomnieć, że 16 z nich ukończyło niedawno szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego, a 4 uzyskało tytuł młodszego ratownika wysokościowego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Byli także nieocenioną pomocą przy organizowanych przez Szkołę warsztatach, szkoleniach i ćwiczeniach, nie można także zapominać, że wielokrotnie wykazywali się profesjonalizmem i odwagą w czasie działań ratowniczych podejmowanych przez Szkolną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą i pododdziały centralnego odwodu operacyjnego KSRG.

Prymusem Turnusu XXV został mł. asp. Michał Godawa a najlepszymi wynikami wśród słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego pochwalić się może mł. asp. Danuta Pawelec.

Tegoroczna promocja była także okazją do wręczenia medali, odznak i wyróżnień. Z rąk Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika oraz zastępcy Komendanta Głównego PSP Pracownicy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie otrzymali:

Brązowy Krzyż Zasługi:
mł. bryg. Chomoncik Mariusz
st. kpt. Czaja Rafał
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:
mł. bryg. Chorobik Krzysztof
asp. Czachór Grzegorz
st. asp. Fromont Renata
kpt. Godniowska Marta
asp. Kowal Krzysztof
st. asp. Kowal Wojciech
asp. Pietrzyk Łukasz
st. bryg. Pruś Paweł
st. kpt. Radoń Dariusz
bryg. Raudnitz Adam
mł. bryg. Skowron Bogdan
st. asp. Skowron Elżbieta
st. bryg. Wolański Robert
mł. bryg. Wójcik Krzysztof
bryg. Wójcik Zbigniew
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:
asp. Kurkowski Wojciech
mł. kpt. Maluty Małgorzata
mł. asp. Marchewka Magdalena
st. kpt. Włodarczyk Janusz
st. bryg. Wojta Sławomir
Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
mł. bryg. w stan. spocz. Banachowicz Adam
st. bryg. Kociołek Krzysztof
mł. bryg. Kowalski Jarosław
st. bryg. Pruś Paweł
bryg. Traciłowski Tomasz
Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
st. kpt. Barnat Dariusz
mł. asp. Dziwiszewski Paweł
mł. kpt. Luzar Artur
st. kpt. Mzyk Michał

 

SA PSP Kraków

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl