W poniedziałek 4 lipca w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odbyła się uroczysta promocja absolwentów Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Do promocji przystąpiło 406 słuchaczy SA PSP w Poznaniu z czego 84 osoby stanowili słuchacze DSA, a 322 osoby to słuchacze KKZ, wśród których 26 osób to osoby spoza struktur PSP.

Wyciągi personalne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania stopnia młodszego aspiranta wręczyli Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak i jego Zastępca nadbryg. Arkadiusz Przybyła.

Następnie nastąpiło wręczenie decyzji Komendanta Szkoły o przyznaniu nagród dla kadetów wyróżniających się najlepszymi wynikami w nauce i służbie. Decyzje wręczył Komendant Główny PSP gen. bryg. Andrzej Bartkowiak wraz z Komendantem Szkoły, st. bryg. Maciejem Zdęgą, a wśród wyróżnionych słuchaczy byli:

– sekc. kdt Łukasz WYDUBA,

– st.sekc. kdt Kacper MIESIKOWSKI,

– st.sekc. kdt Łukasz SAWINA.

Decyzją Komendanta SA PSP w Poznaniu za zaangażowanie w służbie oraz całokształt pracy włożonej na rzecz SA PSP w Poznaniu oraz całej społeczności strażackiej, Komendant Główny PSP gen. bryg. Andrzej Bartkowiak wraz z Komendantem Szkoły st. bryg. Maciejem Zdęgą wyróżnił nagrodą mł. ogn. kdt Łukasza RUTKOWSKIEGO. Kolejnym etapem uroczystości było wręczenie medali z okazji XXX-lecia PSP, ryngrafów, wyróżnień oraz pamiątkowych panoram złożonych na ręce dostojnych gości.

Foto. SA PSP Poznań

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl