W piątek na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 5 w Warszawie odbyła się uroczysta zbiórka Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W trakcie zbiórki akt mianowania na pierwszy stopień oficerski odebrał jeden funkcjonariusz, a czternastu akt mianowania na pierwszy stopień aspirancki. Odbyło się również ślubowanie nowych strażaków, rotę ślubowania wypowiedziało dzisiaj osiemnaście osób.

W uroczystości udział wzięli: st. bryg.Leszek Smuniewski – Komendant Miejski PSP w Warszawie, bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz dowódcy JRG – przełożeni mianowanych i ślubujących strażaków.

Foto. KM PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz