Uroczyste otwarcie wyremontowanej Komendy Powiatowej PSP w Złotowie

Po kilku latach udało się zakończyć remont Komendy Powiatowej PSP w Złotowie. Wartość inwestycji to ponad 6 milionów złotych.

– Zakończono poszczególne etapy prac modernizacyjnych, budowlanych, inwestycyjnych obejmujących rozbudowę Komendy Powiatowej Straży Pożarnej wraz jednostką ratowniczo-gaśniczą. Ta modernizacja zapleczy garażowych, placów manewrowych, zapleczy administracyjnych przyczyni się do jeszcze lepszego i skutecznego prowadzenia zarówno działań ratowniczych, szkoleń. W tym również szkoleń dla ochotniczych straży pożarnych. Jak i funkcjonowania administracyjnego całej naszej złotowskiej jednostki – powiedział st. kpt. Krzysztof Olczak, pełniący obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.

Inwestycje realizowano w ramach programu modernizacji.

foto. KP PSP

Exit mobile version