17 lipca 2014 r.&w&Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie odbyło się uroczyste spotkanie połączone z&podziękowaniami dla&strażaków biorącymi udział w akcji ratunkowej osoby przysypanej w wykopie na ul. Akademickiej w Lublinie.

14 lipca 2014 r.&po godz. 13.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP&w Lublinie wpłynęło zgłoszenie&o przysypanej osobie w wykopie przy budynku Wydziału&Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i dokonaniu rozpoznania stwierdzono, że wewnątrz wykopu o wymiarach ok. 1m na 4 m i głębokości&4 m znajduje się przysypany niemal całkowicie ziemią człowiek, któremu próbuje pomóc dwóch współpracowników.

Po wprowadzeniu do wykopu dwóch ratowników okazało się, że osoba poszkodowana jest przytomna, ale uskarża się na ból nóg.&Grunt, w którym prowadzone były prace ziemne był bardzo niestabilny, więc&ratownicy przystąpili do stabilizacji ścian wykopu. Po wstępnym zabezpieczeniu osuwającej się ziemi rozpoczęto ręczne odkopywanie osoby poszkodowanej.

Z powodu bardzo wąskiej przestrzeni prace były niezwykle trudne –&ziemię zbierano w wiadra i ręcznie transportowano na powierzchnię wykopu. Systematycznie stabilizowano wykop w miarę jego pogłębiania.&

Ze względu na niestabilność podkopanego betonowego muru stanowiącego jedną ze ścian wykopu, kierujący działaniami zadysponował dźwig, za pomocą którego zabezpieczono osuwający się element. Po ok.&3 godzinach udało się usunąć większość ziemi obsypującej poszkodowanego i podjęto pierwszą próbę jego wydobycia.

Okazało się jednak, że poszkodowany przyciśnięty jest dodatkowo przez drewniane elementy wykorzystywane wcześniej do stabilizacji wykopu przez firmę budowlaną. Ostatecznie dzięki sprawnej&pracy ratowników udało się wydobyć poszkodowanego za pomocą linki ratowniczej i pasa,&na powierzchni&pomocy udzielił mu zespół pogotowia ratunkowego i&przetransportował do szpitala.&

Komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz osobiście pogratulował strażakom, wręczając im okolicznościowe dyplomy i nagrody pieniężne. Odwołując się do przeprowadzonej akcji ratowniczej,&komendant główny PSP&wspomniał, że&prowadzona była w bardzo trudnych warunkach, ale z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem,&dlatego wszyscy uczestniczący w akcji strażacy zasługują na uznanie.

Źródło: straz.gov.pl

o autorze

Redakcja